ONLINE SWR – System Wewnętrznej Rodziny dla profesjonalistów i nie tylko

IFS – Internal Family Systems
Wprowadzenie do modelu (SWR) dra Richarda Schwartza

Co to jest SWR?

SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie, a dzisiaj zachowują się w sposób ekstremalny.

Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – teraz raczej przeszkadzają. SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

UWAGA! Na warsztaty zapraszamy osoby, które mają gotowość do uczestnictwa zarówno stacjonarnie jaki i zdalnie. Na ten moment planujemy warsztaty stacjonarnie, jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną być może będziemy musieli przeprowadzić je online. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Więcej szczegółów wkrótce