WARSZTATY ONLINE System Wewnętrznej Rodziny dla PROFESJONALISTÓW i nie tylko

SWR (IFS) Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów

SWR – System Wewnętrznej Rodziny

IFS – Internal Family Systems

Wprowadzenie do terapii systemowej dra Richarda Schwartza dla profesjonalistów – (psycho)terapeutów, pedagogów szkolnych i coachów oraz dla osób zainteresowanych głębokim rozwojem osobistym

 TERMINY (w nawiasach godziny): 19.01. (15.30 -18.30), 26.01.(15.30 -18.30), 02.02.(15.30 -18.30), 09.02. (13.30-18.30)

Co to jest SWR?

SWR – System Wewnętrznej Rodziny, to metoda stworzona przez dra Richarda Schwartza, według której ludzka osobowość składa się z wielu części, które żyją w naszym wnętrzu, porozumiewają się lub kłócą tak, jak to dzieje się w rodzinie.

 

Podstawowe założenie SWR mówi o tym, że w centrum każdego z nas znajduje się JA – niepodatne na zranienia, pełne uważności, ciekawości i życzliwości. Współpraca z JA to bezpieczna i skuteczna droga do uleczenia części, które powstały w dzieciństwie a dzisiaj – przynajmniej niektóre – zachowują się w sposób ekstremalny. Wykształcenie tych części było konieczne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i wtedy odgrywały one niezwykle ważną rolę – a teraz czasem przeszkadzają, szczególnie jeśli pojawiają się w każdym aspekcie życia (np. „Kontroler”, „Krytyk wewnętrzny”). SWR pomaga nam usłyszeć i zrozumieć te części zamiast tłumić je czy zwalczać.

 

Praca metodą Systemu Wewnętrznej Rodziny

:: umożliwia nawiązanie empatycznego, pełnego delikatności kontaktu z własnym wnętrzem

:: wspiera w drodze do porozumienia się z JA, nienaruszonym centrum każdego człowieka, i tworzy więź pomiędzy JA a częściami

:: wita wszystkie nasze części, wsłuchuje się w nie, w duchu poszanowania odkrywa ich historie

:: wyzwala części ze starych, ciążących im ról i tym samym z nieaktualnych, szkodliwych wzorców zachowań

:: łączy ludzi z ich naturalną życiową energią, wspierając przywództwo JA oraz zdolność do samoleczenia.

Długoterminowo

:: wspomaga wewnętrzny system w zachowaniu harmonii i równowagi

:: wzmacnia zaufanie, współczucie, jasność, spokój i przywiązanie do samego siebie i innych ludzi.

 

Dla kogo są te warsztaty?

Te warsztaty stworzone są z myślą o profesjonalistach, którym idea części i zdrowego centrum jest być może znana z innych podejść i ciekawi są protokołów SWR-u. Są raczej dla osób mających doświadczenie w głębokiej pracy z innymi niż dla tych, którzy w taką drogę się udają. Te dwa dni mogą stanowić cenne uzupełnienie, inspiracje – na pewno NIE są wystarczające, by od natychmiast, bez dalszych ćwiczeń, wprowadzić pełne protokoły SWR-u do własnej praktyki zawodowej.

 

Podczas warsztatów

:: przedstawimy podstawowe założenia SWR

:: dowiemy się, jak dochodzi wg SWR-u do powstania ekstremalnych części

:: zobaczymy, jak zastosować techniki SWR, aby wejść w kontakt z częściami i je zrozumieć

:: poznamy medytację korzystającą z założeń i technik SWR

:: wypróbujemy wybrane elementy protokołu SWR-u, towarzysząc innym.

Wszystko na przykładach własnych wewnętrznych systemów (nie wyobrażonych klientów).

 

Ceny

:: 19 stycznia - 9 lutego 2021, online - cena od 290 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 390 do 1000 zł

:: Firmy: od 580 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 440 do 1000 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 290 do 1000 zł

:: dostępne 90% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 50 do 100 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

szczegóły bliżej terminu

19.01. (15.30 -18.30), 26.01.(15.30 -18.30), 02.02.(15.30 -18.30), 09.02. (13.30-18.30)

:: Klienci indywidualni: od 390 do 1000 zł

:: Firmy: od 580 do 1000 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 440 do 1000 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 290 do 1000 zł

:: dostępne 90% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 50 do 100 zł