Tytuł Termin Cena 1 Cena 2 Cena 3 Cena 4 Wolne miejsca Uwagi
WARSZTATY ODWOŁANE System Wewnętrznej Rodziny dla PROFESJONALISTÓW 16-17 IV '20 360 - 1000 410 - 1000 610 - 1000 240 - 1000 -
Ja – zrozumieć siebie 23-24 IV '20 310 - 1000 360 - 1000 500 - 1000 210 - 1000 -
Ty – zrozumieć innych 25-26 IV '20 310 - 1000 360 - 1000 500 - 1000 210 - 1000 -
My – zatańczyć dialog 14-15 V '20 360 - 1000 410 - 1000 610 - 1000 240 - 1000 dostępne 12% miejsc
Wiesz, w co wierzysz? Wierzysz, w co myślisz? 23-24 V '20 360 - 1000 410 - 1000 610 - 1000 240 - 1000 dostępne 39% miejsc
Ja – zrozumieć siebie 28-29 V '20 310 - 1000 360 - 1000 500 - 1000 210 - 1000 dostępne 62% miejsc

O ile nie jest (w uwagach) zaznaczone inaczej:

:: warsztaty współorganizowane są przez DU sp. z o.o. oraz Fundację Miejsce ludzi,

:: odbywają się w Poznaniu,

:: prowadzi je Agnieszka Pietlicka

Wszystkie podane w poniższej tabeli kwoty to tzw. widełki. Jakakolwiek zostanie wybrana w podanych widełkach kwota, jest to dla Użytkownika kwota końcowa, przy czym ceny 1, 2 i 4, proponowane w ramach działalności statutowej przez Fundację, netto = brutto; cena 3, proponowana przez spółkę DU, zawiera podatek VAT 23%. Wszystkie ceny są w polskich złotych

cena 1 = dla osób indywidulanych

cena 2 = dla pracowników szkół, przedszkoli i instytucji publicznych

cena 3 = dla pracowników przedsiębiorstw

cena 4 = osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia

Więcej informacji na temat naszej polityki cenowej tutaj.

Jeśli wybieracie się na któreś poznańskie warsztaty, to TUTAJ znajdziecie wybór miejsc na lunch