Agnieszka Pietlicka – Warsztaty, wykłady i seminaria to moja pasja od zeszłego wieku 😉. Przed Porozumieniem bez Przemocy, które zmieniło moje myślenie, mówienie i działanie, zajmowałam się, także naukowo, komunikacją międzykulturową, pasjonował mnie dialog międzyreligijny, wychowanie wielojęzykowe, krytyka rasizmu oraz odwaga cywilna. A jeszcze wcześniej uczyłam języka niemieckiego i angielskiego.

Dziś podstawą mojej pracy jest Porozumienie bez Przemocy (posiadam międzynarodowy certyfikat Centrum Porozumienia bez Przemocy), z zachwytem uzupełnione o siłę Systemu Wewnętrznej Rodziny (IFS, dra Richarda Schwarzta). Korzystam także z Focusingu (Eugene Gendlina) oraz Pracy (The Work Byron Katie).

Więcej o mnie

Tematycznie moim „konikiem” jest śledzenie drogi powstawania przekonań i szukanie sposobów do ich transformacji. Drugim jest metodyka – uwielbiam tworzyć materiały edukacyjne, szukać nowych ścieżek pedagogicznych, obrazów, przykładów, które łączą głębięlekkością i docierają przy tym do różnych ludzi.

Miałam szczęście pracować w kilku krajach, w kilku językach, z bardzo różnymi grupami zawodowymi – z ludźmi o bardzo różnorodnych przyzwyczajeniach związanych z nauką i umiejętnością zaglądania w głąb siebie: z kucharzami, z wychowawcami przedszkolnymi, z oficerami, z robotnikami fabryk. Głównie prowadzę warsztaty, bardzo lubię krótkie wykłady, wspieram ludzi poprzez mediacje. Jestem członkiem Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rodziny Strefa Rodziny i mediatorem w stowarzyszeniu.Towarzyszę także innym w rozwoju na spotkaniach indywidualnych, które poruszają się na granicy między coachingiem a terapią. Jeśli chodzi o moich nauczycieli, to szczególnie wiele zawdzięczam (według kolejności, w jakiej tych ludzi spotkałam):

Największymi moimi mistrzami zostają moje dzieci.

 

 

© Dialogue Unlimited 2018
Wdrożenie: Solmedia.pl